het gaat ook om geld...

Funding

Voor ieder concept, hoe klein hoe groot, is geld nodig. Op basis van businessplannen wordt aan de potentiële geldverstrekker een schets van de toekomst gemaakt. Gezien onze eigen investeringen, hebben wij een even groot belang om het concept te laten slagen. 

Risico's kunnen wij niet uitsluiten, maar wel mitigeren! Wij houden dan ook continu de vinger aan de pols en zullen de stakeholders frequent hierin meenemen. Want wij verbinden duurzaam!

Onze missie "duurzaam verbinden" zullen we nimmer uit het oog verliezen. Ons streven is natuurlijk ook het behalen van rendement voor de toekomstig uit te voeren concepten, waar onze stakeholders ook in mee moeten kunnen delen. Het gerealiseerd rendement kan dan ook tweeledig zijn, namelijk eenmalig rendement en blijvend rendement. 

Nieuwsgierig?

Crowdfunding

Subsidies

Bankleningen

Participatie

© Copyright Conceptualisering