Conceptfase

Lopende concepten...

We zijn met diverse concepten gestart. Graag willen wij laten zien waar we mee bezig zijn, doch is dit niet meer dan  een uiterst korte beschrijving. We kunnen vanwege de vertrouwelijkheid van de concepten en de discretie richting de stakeholders hier geen verdere inhoudelijke informatie over prijsgeven. Naast onderstaande aangegeven concepten zijn er nog een groot aantal ideeën waar vooronderzoek voor verricht wordt. 

Stakeholders worden natuurlijk wel volledig geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wilt u ook stakeholder worden en/of heeft u ideeën? 

neem contact met ons op

Concept: maritiem - watersport | product | fase: onderzoek |
Concept: maritiem - veiligheid | product | fase: onderzoek |
Concept: transformatie - provincie Utrecht  | locatie | fase: onderzoek |
Concept: transformatie - provincie Noord Holland  | locatie | fase: onderzoek |
Concept:  sector app  | software | fase: onderzoek |
Concept:  Onderwijs/Opleiding/Training  | Op ons pad | fase: gerealiseerd | www.nederlandseopleidingsacademie.nl 
Concept:  Retailconcept  | Op ons pad | fase: gerealiseerd | 'Paris on the corner' status zoeken naar locatie's en franchise ondernemers

© Copyright Conceptualisering